Tietosuoja

REKISTERISELOSTE

 

 

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste.

 

 

 

1.REKISTERINPITÄJÄ

 

     Nemuri/Viivi Kemppainen 

     Kekomäentie 10

     12240 Hikiä

     p. 050 587 1719

     viivi.kemppainen@kolumbus.fi 

     Y 1353391-4

 

2. YHTEYDENOTOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 

     Nemuri, Viivi Kemppainen

     Kekomäentie 10

     12240 Hikiä

     viivi.kemppainen@kolumbus.fi

 

3. REKISTERIN NIMI

 

    Nemurin asiakasrekisteri

 

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

     Verkkokaupan tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen  

     hoitaminen. 

     Mahdollisten kadonneiden pakettien seuranta.  

     Toiminnan kehittäminen ja markkinointi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

5. REKISTERIN SISÄLTÖ

 

     -asiakkaan etu-ja sukunimi

     -sähköpostiosoite

     -postiosoite

     -puhelinnumero 

     -tiedot käsitellystä tilauksesta

     -tilauksen mahdolliset postin seurantatiedot 

 

    Verkkokauppaan rekistöityneeltä asiakkaalta lisäksi:

     

     -käyttäjätunnus

     -salasana

     -asiakasnumero

 

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

     Asiakkaan palveluun rekistöityessä antamat tiedot

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 

     Tietoihin pääsevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt ja tarvittaessa 

     tietojärjestelmän ylläpitäjät.

     Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ei säännönmukaisia tietojen                           

     luovutuksia EU.n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansille osapuolille.

     Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

     Asiakkaan ostaessa viivikemppainen.fi -verkkokaupasta, on rekisterinpitäjällä oikeus

     luovuttaa tilauksen käsittelyssä tarvittavat asiakkaan tiedot yhteistyökumppanille,                 

     esim. Postille.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

     Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja 

     muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää  

     käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

     Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä on  

     oikeutettu käyttämään vain rekisteriasioista vastaava henkilö.

 

9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

 

     Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevien tietojen     

     käyttäminen suoramarkkinointiin ja -mainontaan ilmoittamalla siitä sähköisesti  

     verkkokaupan asiakaspalveluun.

 

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

 

     Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä Nemurin (viivikemppainen.fi )

     asiakasrekisteriin tellennetut tiedot. 

     Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

 

11. TIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTAMINEN

 

     Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan sisäänkirjautuneena. Asiakas itse

     vastaa tietojen oikeellisuudesta. Nemuri voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä  

     olevia puutteellisia, vanhentuneita tai virheellisiä tietoja.

     Nemuri ei tarkista tietojen oikeellisuutta ulkopuolisista lähteistä. Asiakkaan pyynnöstä

     tiedot voidaan poistaa rekisteristä. Pyyntö tulee esittää kirjallisena.

 

12. SIVULLA KÄYTETÄÄN EVÄSTEITÄ (Google Analytics)